Porta Koncept C.0

Kód: 288/LEV/BEZ/O 288/PRA/BEZ/O 288/LEV/BB/O 288/PRA/BB/O 288/LEV/PZ/O 288/PRA/PZ/O 288/LEV/WC/O 288/PRA/WC/O 288/LEV/BEZ/O2 288/PRA/BEZ/O2 288/LEV/BB/O2 288/PRA/BB/O2 288/LEV/PZ/O2 288/PRA/PZ/O2 288/LEV/WC/O2 288/PRA/WC/O2 288/LEV/BEZ/WEN 288/PRA/BEZ/WEN 288/LEV/BB/WEN 288/PRA/BB/WEN 288/LEV/PZ/WEN 288/PRA/PZ/WEN 288/LEV/WC/WEN 288/PRA/WC/WEN 288/LEV/BEZ/O3 288/PRA/BEZ/O3 288/LEV/BB/O3 288/PRA/BB/O3 288/LEV/PZ/O3 288/PRA/PZ/O3 288/LEV/WC/O3 288/PRA/WC/O3 288/LEV/BEZ/O4 288/PRA/BEZ/O4 288/LEV/BB/O4 288/PRA/BB/O4 288/LEV/PZ/O4 288/PRA/PZ/O4 288/LEV/WC/O4 288/PRA/WC/O4 288/LEV/BEZ/VI 288/PRA/BEZ/VI 288/LEV/BB/VI 288/PRA/BB/VI 288/LEV/PZ/VI 288/PRA/PZ/VI 288/LEV/WC/VI 288/PRA/WC/VI 288/LEV/BEZ/ED 288/PRA/BEZ/ED 288/LEV/BB/ED 288/PRA/BB/ED 288/LEV/PZ/ED 288/PRA/PZ/ED 288/LEV/WC/ED 288/PRA/WC/ED 288/LEV/BEZ/B 288/PRA/BEZ/B 288/LEV/BB/B 288/PRA/BB/B 288/LEV/PZ/B 288/PRA/PZ/B 288/LEV/WC/B 288/PRA/WC/B 288/LEV/BEZ/AK 288/PRA/BEZ/AK 288/LEV/BB/AK 288/PRA/BB/AK 288/LEV/PZ/AK 288/PRA/PZ/AK 288/LEV/WC/AK 288/PRA/WC/AK 288/LEV/BEZ/AK2 288/PRA/BEZ/AK2 288/LEV/BB/AK2 288/PRA/BB/AK2 288/LEV/PZ/AK2 288/PRA/PZ/AK2 288/LEV/WC/AK2 288/PRA/WC/AK2 288/LEV/BEZ/DUB 288/PRA/BEZ/DUB 288/LEV/BB/DUB 288/PRA/BB/DUB 288/LEV/PZ/DUB 288/PRA/PZ/DUB 288/LEV/WC/DUB 288/PRA/WC/DUB 288/LEV/BEZ/DUB2 288/PRA/BEZ/DUB2 288/LEV/BB/DUB2 288/PRA/BB/DUB2 288/LEV/PZ/DUB2 288/PRA/PZ/DUB2 288/LEV/WC/DUB2 288/PRA/WC/DUB2 288/LEV/BEZ/WEN2 288/PRA/BEZ/WEN2 288/LEV/BB/WEN2 288/PRA/BB/WEN2 288/LEV/PZ/WEN2 288/PRA/PZ/WEN2 288/LEV/WC/WEN2 288/PRA/WC/WEN2 288/LEV/BEZ/BOR 288/PRA/BEZ/BOR 288/LEV/BB/BOR 288/PRA/BB/BOR 288/LEV/PZ/BOR 288/PRA/PZ/BOR 288/LEV/WC/BOR 288/PRA/WC/BOR 288/LEV/BEZ/O5 288/PRA/BEZ/O5 288/LEV/BB/O5 288/PRA/BB/O5 288/LEV/PZ/O5 288/PRA/PZ/O5 288/LEV/WC/O5 288/PRA/WC/O5 288/LEV/BEZ/O6 288/PRA/BEZ/O6 288/LEV/BB/O6 288/PRA/BB/O6 288/LEV/PZ/O6 288/PRA/PZ/O6 288/LEV/WC/O6 288/PRA/WC/O6 288/LEV/BEZ/O7 288/PRA/BEZ/O7 288/LEV/BB/O7 288/PRA/BB/O7 288/LEV/PZ/O7 288/PRA/PZ/O7 288/LEV/WC/O7 288/PRA/WC/O7 288/LEV/BEZ/DUB3 288/PRA/BEZ/DUB3 288/LEV/BB/DUB3 288/PRA/BB/DUB3 288/LEV/PZ/DUB3 288/PRA/PZ/DUB3 288/LEV/WC/DUB3 288/PRA/WC/DUB3 288/LEV/BEZ/DUB4 288/PRA/BEZ/DUB4 288/LEV/BB/DUB4 288/PRA/BB/DUB4 288/LEV/PZ/DUB4 288/PRA/PZ/DUB4 288/LEV/WC/DUB4 288/PRA/WC/DUB4 288/LEV/BEZ/DUB5 288/PRA/BEZ/DUB5 288/LEV/BB/DUB5 288/PRA/BB/DUB5 288/LEV/PZ/DUB5 288/PRA/PZ/DUB5 288/LEV/WC/DUB5 288/PRA/WC/DUB5 288/LEV/BEZ/DUB6 288/PRA/BEZ/DUB6 288/LEV/BB/DUB6 288/PRA/BB/DUB6 288/LEV/PZ/DUB6 288/PRA/PZ/DUB6 288/LEV/WC/DUB6 288/PRA/WC/DUB6 288/LEV/BEZ/DUB7 288/PRA/BEZ/DUB7 288/LEV/BB/DUB7 288/PRA/BB/DUB7 288/LEV/PZ/DUB7 288/PRA/PZ/DUB7 288/LEV/WC/DUB7 288/PRA/WC/DUB7 288/LEV/BEZ/DUB8 288/PRA/BEZ/DUB8 288/LEV/BB/DUB8 288/PRA/BB/DUB8 288/LEV/PZ/DUB8 288/PRA/PZ/DUB8 288/LEV/WC/DUB8 288/PRA/WC/DUB8 288/LEV/BEZ/DUB9 288/PRA/BEZ/DUB9 288/LEV/BB/DUB9 288/PRA/BB/DUB9 288/LEV/PZ/DUB9 288/PRA/PZ/DUB9 288/LEV/WC/DUB9 288/PRA/WC/DUB9 288/LEV/BEZ/DUB10 288/PRA/BEZ/DUB10 288/LEV/BB/DUB10 288/PRA/BB/DUB10 288/LEV/PZ/DUB10 288/PRA/PZ/DUB10 288/LEV/WC/DUB10 288/PRA/WC/DUB10 288/LEV/BEZ/BUK 288/PRA/BEZ/BUK 288/LEV/BB/BUK 288/PRA/BB/BUK 288/LEV/PZ/BUK 288/PRA/PZ/BUK 288/LEV/WC/BUK 288/PRA/WC/BUK Zvolte variantu
5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 471 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč 6 786 Kč od 5 950 Kč 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 348 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH 5 608 Kč bez DPH od 4 917 Kč bez DPH
Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Na objednání Zvolte variantu
Dekor
Typ zámku
Orientace
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Rozměry
Ventilace

Termín dodání je 8 týdnů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Orientace

Kalkulace

KONSTRUKCE KŘÍDLA
Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámů, desek a matných skel.
Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA
• Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo
přizpůsobený pro cylindrickou vložku
• Tři čepové závěsy standard, dále je dostupný také balíček PRIME, viz ZA PŘÍPLATEK
• Tvrzené matné sklo
• Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
• Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)


ZÁRUBEŇ
Doporučené polodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM str. 158
• MINIMAX str. 156
Doporučené bezpolodrážkové zárubně:
• Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160
• LEVEL str. 162


POZNÁMKY
• Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých
bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní

Fólie Portadecor

Fólie Portasynchron 3D

Fólie Portadur

Fólie Portaperfect 3D

Doplňkové parametry

Kategorie: Rámové dveře
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: